BEATRICE EGLI Performs at Pure Lebensfreude Tour in Leipzig