Anastasia Karanikolaou Arrives at Giorgio Baldi in Santa Monica 07/20/2022