CHLOE ROY at Etam Show at Paris Fashion Week 09/27/2022