Peyton Roi List for Victoria’s Secret Fragrance, 2019 Promos