Kylie Jenner and Anastasia Karanikolaou Night Out in Las Vegas, 08.25.2019