Kylie Jenner and Anastasia Karanikolaou Out in Capri, 08.08.2019