Anya Taylor-Joy at Glastonbury Festival in Glastonbury 06/25/2023